Burak cukrowy

Przejdź do odmian :
Filtruj (wiele możliwych opcji) :
  Rizomania oraz mątwik
  Wydajniejszych Tri Rej. Tri Charakterystyka Typ
  2022
  Odmiana zarejestrowana w 2022 roku.
  Tolerancyjna na mątwika burakowego
  2021
  Odmiana w typie plennym, tolerancyjna na mątwika burakowego.
  W badaniach COBORU uzyskała trzeci wynik w plonie korzeni - 107% wzorca.
  2020
  Odmiana zarejestrowana w 2020 roku.
  Typ normalno-cukrowy.
  Plon technologiczny w badaniach COBORU 102.4% - nr 2 z zarejestrowanych odmian.
  2019
  - ODMIANA W TYPIE NORMALNYM
  - TOLERANCYJNA NA RIZOMANIĘ ORAZ MĄTWIKA
  - BARDZO WYSOKI PLON TECHNOLOGICZNY CUKRU
  - DOBRA ZAWARTOŚĆ CUKRU
  - WYSOKI PLON KORZENI
  - NR 3 W PLONIE TECHNOLOGICZNYM CUKRU Z NOWO ZAREJESTROWANYCH ODMIAN W 2019
  2016
  - typ normalny
  - tolerancja na rizomanię oraz matwika
  - termin zbioru średni do późnego
  2017
  - typ normalny do normalno-cukrowego
  - tolerancja na rizomanię oraz mątwika burakowego
  - wysoka polaryzacja oraz dobry plon korzeni
  - jedyna odmiana z tolerancja na mątwika burakowego zarejestrowana w Polsce w 2017
  Rizomania
  Wydajniejszych Tri Rej. Tri Charakterystyka Typ
  2021
  2020
  ODMIANA TOLERANCYJNA NA CHWOŚCIKA
  2019
  - ODMIANA W TYPIE NORMALNYM
  - TOLERANCYJNA NA RIZOMANIĘ
  - BARDZO WYSOKI PLON TECHNOLOGICZNY CUKRU
  - DOBRA ZAWARTOŚĆ CUKRU
  - WYSOKI PLON KORZENI
  - NR 1 W PLONIE TECHNOLOGICZNYM CUKRU W BADANIACH COBORU 2019/2018
  2019
  - ODMIANA W TYPIE NORMALNYM
  - TOLERANCYJNA NA RIZOMANIĘ
  - BARDZO WYSOKI PLON TECHNOLOGICZNY CUKRU
  - DOBRA ZAWARTOŚĆ CUKRU
  - WYSOKI PLON KORZENI
  - NR 2 W PLONIE TECHNOLOGICZNYM CUKRU Z NOWO ZAREJESTROWANYCH ODMIAN
  2017
  - odmiana w typie normalnym do normalno plennego
  - bardzo wysoki plon korzeni - 107,5% wzorca COBORU 2015/2016
  - średnia polaryzacja - 18,6%
  - Bardzo wysoki plon technologiczny - 104,7% wzorca COBORU 2015/2016
  2017
  - typ normalny
  - bardzo wysoki plon korzeni 105,4% wzorca COBORU 2015/2016
  - wysoka polaryzacja 18,7% COBORU 2015/2016
  - bardzo wysoki plon technologiczny – 103,4% wzorca COBORU 2015/2016
  2014
  - typ cukrowy
  - tolerancja na rizomanię
  - termin zbioru wczesny do późnego