Nasze badania

 

Najważniejsi są ludzie i technologia

Florimond Desprez czyni znaczne inwestycje by być konkurencyjnym dziś i by zwiększać swą pozycję jutro.

Firma poświęca 15% swojego obrotu na badania, przewyższając pod tym względem większość firm hodowlano-nasiennych. Badaniom i rozwojowi poświęca się 35% zatrudnionych pracowników.

Florimond Desprez posiada wiele narzędzi badawczych, w tym laboratoria buraków oraz cykorii, zbóż oraz roślin oleistych, biotechnologii, genetyki i biometryki, … oraz sieć doświadczalną w krajach, w którychfirma jest aktywna. Photo © Karine Boudart et Richard Soberka - http://www.reportage-photo.com/

Cele

Florimond Desprez poprzez swoje prace badawcze dąży do realizacji dwóch celów. Po pierwsze tworzenia jak najlepszych nowych odmian spełniających stawiane przez swoich klientów jak i ich doradców, dystrybutorów oraz konsumentów.
Florimond Desprez wykorzystuje i wzbogaca istniejącą zmienność genetyczną przy pomocy najnowocześniejszych narzędzi (markery molekularne, sekwencjonowanie, szerokopasmowe genotypowanie itp.) przy współpracy najbardziej innowacyjnych technik genetycznych (AB-QTL, selekcja genomowa, bioinformatyka itp.) » Photo © Karine Boudart et Richard Soberka - http://www.reportage-photo.com/

Zasady działania

Dzięki badaniom następuje przyśpieszenie tworzenia nowych odmian. Przyśpieszenie to sprawia, że kluczowy jest intensywny dialog między naukowcami a osobami odpowiedzialnymi za rozwój produktu.

Współdziałanie badań i edukacji jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Naukowcy czerpią korzyści z różnych szkoleń w czasie trwania swej kariery naukowej. To podkreśla istotę współpracy Florimond Desprez z uniwersytetami i szkołami wyższymi.

 Wreszcie, badania muszą brać pod uwagę aspekty prawne, od reformy WPR, a szczególnie dla Florimond Desprez reformy rynku cukru, do przepisów, takich jak Ecophyto, których celem jest ograniczenie stosowania pestycydów.

Photo © Karine Boudart et Richard Soberka - http://www.reportage-photo.com/