Nasze działania

Na polskim rynku Florimond Desprez jest obecny w 3 gatunkach: buraku cukrowym, buraku pastewnym oraz cykorii korzeniowej.

Wszystkie odmiany buraka cukrowego potwierdziły swoją wydajność w oficjalnych badaniach rejestrowych oraz doświadczeniach prowadzonych przez koncerny cukrownicze. W 2014, stabilność wyników została zauważona przez COBORU, które zadecydowało, że nasz odmiana Mesange będzie jedną z 4 odmian wzorcowych badaniach rejestrowych i porejestrowych.

Odmiany buraka pastewnego Florimond Desprez, dzięki doskonałej jakości i wyrównanych wschodach, zaczęły sukcesywnie konkurować z lokalną hodowlą.

Odmiana cykorii przemysłowej Orchies, która daje prawie 100% większy plon niż odmiany lokalne, obecnie siana jest na około 70% powierzchni uprawy cykorii w Polsce.