Strona główna > Posts > Florimond Desprez i Bioceres stworzył firmę TRIGALL Genetyka

Florimond Desprez i Bioceres stworzył firmę TRIGALL Genetyka

Florimond Desprez I Bioceres łączą wysiłki w celu opracowania i komercjalizacji odmian pszenicy z biotechnologią nowej generacji, dla rejonu la Ameryki Łacińskiej.

Pod nazwą Trigall Genetics, powstaje przedsięwzięcie mające na celu wprowadzenie w 2016 roku wysokowydajnych odmian pszenicy z technologią HB4®, cechą która zwiększa wydajność szczególnie w warunkach suszy i wysokiego zasolenia. By wprowadzić ten produkt firmy przeznaczyły 10 milionów dolarów.

Według François Desprez, prezesa Florimond Desprez I dyrektora nowego przedsięwzięcia: „Trigall Genetics ma na celu wzmocnienie potencjału genetyki Flormiond Desprez dla tego regionu, dzięki nowej generacji biotechnologii opracowanej dla tego gatunku przez Bioceres.”

„Wierzymy, że technologia HB4®pomoże podnieść poziom plonów w rejonach gdzie obecnie zboża są nie wydajne z powodu zasolenia gleby lub częstych susz”, oświadczył Claudio Dunan, dyrektor strategiczny Bioceres i członek zarządu Trigall Genetics.

Szacuje się, że technologia HB4® podniesie średni plon od 10 do 15 procent, bez wpływu na wydajność w korzystnych warunkach produkcyjnych. Ten wzrost przyniesie od 80 do 150 dolarów dodatkowego przychodu na hektar przy obecnych cenach pszenicy, w zależności od rejonu produkcji. Plany marketingowe Trigall Genetics zakładają wprowadzenie produkcji na terenie Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju.

Pszenica jest jednym z najważniejszych zbóż na świecie z około 200 milionami hektarów sianych każdego roku. Ameryka Łacińska sieje rocznie około 10 milionów hektarów.

Z nieco ponad 50 milionami hektarów sianych corocznie, Ameryka Łacińska stanowi około 40% światowego rynku upraw genetycznie modyfikowanych.