Nasze partnerstwo

Współpraca w dziedzinie badań

Florimond Desprez jest zaangażowany w publiczne i prywatne programy badawcze: AKER by zwiększyć konkurencyjność buraka cukrowego, Breedwheat by opracować nowe odmiany pszenicy odpowiednie dla różnych środowisk, IFMAS by stworzyć nowe agro-materiały, itd..

aker Projekt AKER ma na celu zwiększenie konkurencyjności buraków cukrowych, poprzez podwojenie corocznego wzrostu wydajności cukru z ha (z 2% do 4%), w czasie wzrostu zapotrzebowania na cukier przy jednoczesnej dominacji trzciny cukrowej.
logo breedwheat Projekt Breadwheat ma na celu usunąć naukowe i technologiczne granice w celu utworzenia nowych odmian pszenicy z wysoką wydajnością, odporne na suszę i choroby oraz wymagające mniej nawozów azotowych aby sprostać wyzwaniu, jakim jest jakość i ilość produkcji dla zrównoważonego rozwoju
ifmas- W sercu regionu Nord-Pas de Calais, francuski instytut agro-materiałów (IFMAS) rozpoczyna rozwój nowego sektora, zaczynając od transformacji lokalnych surowców rolniczych w celu produkcji i wdrażenia tworzyw pochodzenia roślinnego, jak i bio farb i bio pokryć.